Siltojen jännittämistyöt

Siltojen jälkijännitystyöt kokemuksella ja ammattitaidolla. Siltojen jännitystöissä käytämme DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL -menetelmää.

Uusien siltojen rakentamisessa jälkijännitystyöt jakautuvat kolmeen työvaiheeseen.

  1. Jänteiden asennus
  2. Jänteiden jännitys
  3. Jänteiden injektointi

Urakoimme myös siltojen vahventamisia ulkoisia jänteitä apuna käyttäen.
MITÄ ON JÄLKIJÄNNITTÄMINEN INJEKTOIDUILLA JÄNTEILLÄ?